ANASAYFAHALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER

 
 
 

·         Araştırma

o   Pazar

o   Sektör

o   Rakipler

o   Bireyler

o   Ürünler/Hizmetler

·         Projelendirme

o   Dönemsel Projeler

o   Süreli Projeler

o   Kriz Yönetimi

·         Uygulama

o   Proje Takibi

o   Mailing

o   Sonuçlandırma

o   Rapor sunumu

o   Yıllık Faaliyet Raporları

·         Kurumsal

o   Kuruluş Kutlamaları

o   Özel Gün Kutlamaları

·         PR ve Etkinlik Aktiviteleri

o   İmaj çalışmaları

o   Ürün lansmanları

o   Hizmet tanıtımları

 

'; ';